Poroniańskie lato

Najważniejszą imprezą kulturalno-promocyjną Gminy Poronin jest Poroniańskie Lato. W roku 2019 obchodzone już po raz czterdziesty piąty. W czasie kilkudniowego cyklu imprez jest miejsce na występy zespołów regionalnych, zarówno z terenu Gminy, jak i z innych regionów, w tym również z zagranicy: sąsiedniej Słowacji, ale i też z dalekiej Grecji czy Włoch. Organizuje się szereg konkursów i wiele innych atrakcji, a także promuje się nowe książki. Wszystko zaś w godnej oprawie religijnej, połączonej z corocznego uroczystością odpustową w Poroninie, przypadająca na dzień 22 lipca.

Gmina Poronin

Gmina Poronin położona w bliskim sąsiedztwie Tatr, w województwie małopolskim wchodzi w skład powiatu tatrzańskiego. Swoim zasięgiem obejmuje osiem sołectw: Bustryk, Małe Ciche, Murzasichle, Nowe Bystre, Stasikówka, Suche, Poronin i Ząb. Sąsiaduje od południa z miastem Zakopanem i gminą Kościelisko,od północy z gminą Biały Dunajec, od wschodu z gminą Bukowina Tatrzańska, a od zachodu z gminą Czarny Dunajec. Obejmuje piękne i malownicze tereny Skalnego Podhala: Rów Podtatrzański, Pogórze Gubałowskie z najwyżej położoną miejscowością w Polsce –Zębem, 1013 m n.p.m.) i Pogórze Gliczarowskie (z Galicową Grapą 982 m n.p.m.) oraz częściowo Tatry (część Tatr Wysokich). W obrębie gminy znajduje się część Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wzniesienia i stoki Galicowej Grapy, a także Pasmo Gubałowskie są doskonałymi terenami do uprawiania turystyki spacerowej, zaś zimą narciarstwa zjazdowego oraz narciarstwa śladowego. Bliskość Tatr pozwala na uprawianie turystyki wysokogórskiej. Na terenie gminy znajduje się wiele ciekawych przykładów tradycyjnego budownictwa w stylu regionalnym oraz budownictwa sakralnego.

Ważnym ogniwem życia społecznego Gminy jest szeroko pojęta sfera kultury. Działania w tej dziedzinie łączą w sobie wątki regionalne i ogólnokrajowe, zaś role inicjatora i koordynatora tych działań pełni Gminny Ośrodek Kultury, przy ścisłej współpracy z Gminnym Centrum Informacji i Promocji oraz aktywności oddziałów Związku Podhalan, Stowarzyszenia Twórców Ludowych, szkół i Urzędu Gminy. Gmina ma charakter rolniczo turystyczny, pozwalający na bezpośrednie obcowanie z pięknem przyrody i kulturą podtatrzańską. Ze względu na warunki klimatyczne, geograficzne i przyrodnicze teren gminy uważany jest za idealny do biernego i czynnego wypoczynku. Stoki Galicowej Grapy i Pasma Gubałowskiego sprzyjają rozwojowi turystyki pieszej i rowerowej, a zimą narciarstwa zjazdowego i śladowego. Na terenie gminy działa kilkanaście wyciągów oraz dwie stacje narciarskie – w Małem Cichem oraz Suchem.

Poroniańskie Lato